Ansökningsblankett för ansökan om stipendium från stiftelsen Dialog-89 2021

Fyll i denna blankett. Den kan skickas som bilaga till ett mejl (helst), eller per post. Om ansökan kommer från en grupp, fyll i de ”personliga uppgifterna” på var sin blankett. Obligatoriska uppgifter är markerade med *.


Frågor om ansökan och stipendierna kan mejlas till info[snabel-a]dialog-89.se (Obs inte samma adress som ansökan ska mailas till).
 

Ansökan måste komma in senast den 10:e november 2021 och kan antingen mejlas till stip[snabel-a]dialog-89.se eller postas till:

Stiftelsen Dialog-89, Fatburs Brunnsgata 2, 2tr, 118 28 Stockholm.

Om din ansökan är en del av en grupps ansökan, skriv här namnet på den som är sammanhållande för gruppen och som har skickat en fullständig ansökan:
 


Personuppgifter (personlig uppgift)


* Namn:
 

* Adress:

 Gata

Postnummer och ort

* Telefon:
 


* E-post:
 

* Födelseår:


Om du är under 18 år:
 

* Vårdnadshavare:
 

* Vårdnadshavare telefonnummer:
 


Ekonomi (personlig uppgift)
De som inte har god ekonomi prioriteras för stipendier. Om du vill får du gärna lämna uppgifter om familjens ekonomi men det är inte obligatoriskt. Lämna i så fall uppgifter om hushållets samlade taxerade inkomst för år 2020 eller din egen taxerade inkomst om du har egen ekonomi.
Summa kr:
Antal personer i hushållet:

 


* Referens/Rekommendation

En referens ska alltid lämnas. Det kan vara en lärare, handledare eller annan person eller annan person som känner till hur du (ni) har arbetat med bidraget och som har sagt okej till att du (ni) lämnar de här uppgifterna till oss
Du (ni) får också mycket gärna skicka med ett rekommendationsbrev från denna person. Observera att om denna uppgift saknas kan vi inte behandla din ansökan

Namn:

Telefon:

E-post:

Hur känner du (ni) denna person?

 


Frågor

* 1 Om du (ni) får ett stipendium, vad planerar du (ni) att använda pengarna till?* 2 De tre viktigaste skälen till att just du (ni) borde få ett stipendium?* 3 Om du får ett stipendium, på vilket sätt skulle du (ni) då vilja redovisa för oss hur projektet gick?* 4 Vad tror du (ni) har hänt med idén eller projektet om 5 år?* 5 Hur fick du (ni) reda på att stipendiet finns?


 


Obligatoriska bilagor

  1. Mejla eller posta ett eller flera smakprov av ditt (ert) skapande eller projektidé eller en beskrivning av idén. Vi kan tyvärr inte skicka tillbaka dem, så skicka helst inga värdefulla original.

  2. Formulera och förklara den nyskapande idén eller kritiken (ca en sida).


Innan du skickar in din ansökan, läs igenom vår checklista
http://www.dialog-89.se/formular2021.html

HEM