Ansökningsblankett för ansökan om stipendium 2023 från stiftelsen Dialog-89 eller stiftelsen Winfried Fischers stipendiefond för samhällskritisk idéutveckling

Fyll i denna blankett. Den kan skickas som bilaga till ett mejl (helst), eller per post. Om ansökan kommer från en grupp, ska medlemmarna i gruppen fylla i de ”personliga uppgifterna” i var sin blankett.

Frågor om ansökan och stipendierna kan mejlas till dialogstip2023[snabel-a]dialog-89.se.

Ansökan måste komma in senast den 27:e oktober 2023 och mejlas till

dialogstip2023[snabel-a]dialog-89.se

(Det går även att posta den till Stiftelsen Dialog-89, Fatburs Brunnsgata 2, 2tr, 118 28 Stockholm.)

Om din ansökan är en del av en grupps ansökan, skriv här namnen på alla sökande i gruppen:Stipendier delas ut till enskilda fysiska personer, inte till företag eller organisationer.


Personuppgifter (personlig uppgift)

Obligatoriska uppgifter är markerade med *

* Namn:
 

* Adress:

* Gata

* Postnummer och ort

* Telefon:
 
* E-post:
 

* Födelseår:


Om du är under 18 år:
 

* Vårdnadshavare:
 

* Vårdnadshavare telefonnummer:
 


Ekonomi (personlig uppgift)
De som inte har god ekonomi prioriteras för stipendier. Om du vill får du gärna lämna uppgifter om familjens ekonomi men det är inte obligatoriskt. Lämna i så fall uppgifter om hushållets samlade taxerade inkomst för år 2022 eller din egen taxerade inkomst om du har egen ekonomi.
Summa kr:


Antal personer i hushållet:

 


* Referens/Rekommendation

En referens ska alltid lämnas. Referenspersonen ska ha godkänt att vara referens. Det kan vara en lärare, handledare eller en annan person som känner till hur du har arbetat med bidraget och som har sagt okej till att du lämnar de här uppgifterna till oss
Om uppgiften om referens saknas kan vi inte behandla din ansökan

Namn:

Telefon:

E-post:

Hur känner du denna person?

Du får också mycket gärna skicka med ett rekommendationsbrev från referenspersonen.
 
Frågor

* 1 Om du redan har stöd från andra aktörer för det du söker stipendium, ange vilka aktörer och med belopp för varje.


* 2 Om du får ett stipendium, vad planerar du att använda pengarna till?* 3 De tre viktigaste skälen till att just du borde få ett stipendium?* 4 Om du får ett stipendium, på vilket sätt skulle du då vilja redovisa för oss hur projektet gick?* 5 Vad tror du har hänt med idén eller projektet om 5 år?* 6 Om du söker som en del av en grupp, vilken del av gruppens arbete utför du?* 7 Hur fick du reda på att stipendiet finns?


 


Obligatoriska bilagor

  1. Mejla eller posta ett eller flera smakprov av ditt skapande eller projektidé eller en beskrivning av idén. Vi kan tyvärr inte skicka tillbaka dem, så skicka inga värdefulla original.

  2. Formulera och förklara den nyskapande idén eller samhällsengagemanget (ca en sida).

Om ansökan gäller en grupp kan det räcka med att smakprovet skickas i ett exemplar. Visa gärna vilken del av smakprovet som du stått för.


Innan du skickar in din ansökan, läs igenom vår checklista
http://www.dialog-89.se/formular2023.html

HEM