Vad är Stiftelsen Dialog-89?
 

Den instiftades 1989 som en plattform för dialogskapande verksamheter och möten mellan generationer för kreativ eftertanke i en tid av förföriskt fördummande mediebrus. Vi har sedan dess haft återkommande tankeutmanande temadebatter, hedersomnämnande av ”årets originella nyskapare” samt verksamheter för unga, om än i blygsam skala.

Varifrån kommer stipendiepengarna?
År 2002 gick stiftelsens entusiastiske verksamhetsledare och idespruta, Winfried Fischer, ur tiden. Denne folkbildare lämnade efter sig ett genröst arv som stiftelsen ska förvalta. Avkastningen går till stipendier som ska uppmuntra unga människor att utveckla sitt eget kritiska tänkande och konstnärliga skapande.
 

Hur kommer stiftelsen att utvecklas i framtiden?
En hemsida, intressanta förslag har kommit från Tyskland om skrivarverkstäder och målning, framtidens alla stipendiater välkomnas att ta nya initiativ…ja, vem vet vad som växer fram?

Anders Willart
Ordförande