Stipendier till

kreativa ungdomar

             Stipendier à ungefär ett fjärdedels basbelopp

delas ut av Stiftelsen Dialog-89 och Stiftelsen Winfried Fischers stipendiefond för samhällskritisk idéutveckling till ungdomar som arbetar kreativt och/eller tänker kritiskt. Syftet med pengarna är att stimulera till fortsatt skapande eller för att ge dig möjlighet att gå kurs eller utbildning för att utveckla ditt skapande. Stipendierna delas ut för:

·   konstnärligt nyskapande

·   nya idéer & samhällskritik

·   dokumentation & argument riktat mot våld och andra övergrepp

·   språkpedagogiska projekt

Ditt uttryckssätt kan t ex vara ordkonst (dikter, prosa) manus, bildkonst eller film/video eller musik - eller kanske en civilisationskritisk essä eller ett socialt projekt du vill förverkliga. Du kan söka själv, eller tillsammans med en grupp. Styrelsen bedömer kvaliteten i ansökningens delar, graden av civilkurage, engagemang och hetta, samt talang, klarsyn och originalitet. Yngre sökande och de med begränsad ekonomi prioriteras. Stipendieutdelningen sker i november 2023.


För att din (er) ansökan ska behandlas krävs:

1. Ifylld blankett

2. Bilagor:


Vi måste ha fått ansökan senast 27:e oktober 2023 Ansökningsblankett och all information du behöver finner du här

www.dialog-89.se/stipendieinbjudan_2023.html

HEM