Stipendium från Stiftelsen Dialog-89

År 2003
 

År 2003 delades ett stipendium ut till Jenny. Jenny önskar inte ha hela sitt namn med på denna sida.

dialog-89.se/stipendierold.html

HEM