Stipendier från Stiftelsen Dialog-89 2004

År 2004 års stipendier delades ut till :

Anna-Maria Gasinka - "för fortsatt utveckling av sin konstnärliga talang använd i arbete som ifrågasätter schablonföreställningar." Till vänster på bilden står Cecilia Nilsson som Anna-Maria arbetar tillsammans med i ett aktuellt projekt om våldtäkt.
Carina Edberg - "för fortsatt utveckling av sitt narrativa bildskapande i serieform och sina bilders uttryckskraft som utmanar vanetänkandet." På den högra bilden syns att Carina skapar bilder också på sina kläder. Carinas website:

Elsa Sylvan - "för fortsatt utveckling av sin talang för dialogskapande teaterarbete och författande med samhällskritisk inriktning."
Chistoffer Svärd - "för att utveckla sin konstnärliga och litterära talang inför framtida bokprojekt."
Viktor Östlund - "för fortsatt utveckling av sin mångsidiga och nyskapande talang inom olika konstnärliga områden."

 

dialog-89.se/stipendierold2004.html

HEM