Stipendier från Stiftelsen Dialog-89 2006

Utdelningen skedde den tionde december:

 

År 2006 års stipendier delades ut till :

Alexandra Eisenstein - "för fortsatt samhällsengagemang och ifrågasättande av rådande ideal i sin provokativa scenkonst och sitt författarskap".

Artiklar av Alexandra: 1  2

Anton Klepke tilldelades
Stiftelsen Dialog-89:s
undantagsstipendium om 0 kronor för sitt krav på juryn, som möjliggjorde utdelning av fem stipendier genom denna imaginära lösning, och för fortsatt utveckling att sitt mångdimen-sionella engagemang i rollen som samhällskritiker, humanistisk aktivist, författare, journalist och musiker.
Här exempel på Antons verksamhet Våga vägra nollning, Pacifistisk solidaritet, musik; Avantgardeministeriet"

Journalistik: 1 2 

 

 
Astrid Kaneberg
...för vidareutveckling av sin talang att se mänskliga situationer för sina gränsöverskridande och dialogbefrämjande projekt.
Maria Kaneberg
...för fortsatt utveckling av sin kreativa fantasi, sina pedagogiska ambitioner och konstnärliga experiment inom skilda områden.

Shantana Shahid
...för vidareutveckling av sin konstruktiva förmåga att tänka och handla i solidaritet med utsatta medmänniskor.

 

 

dialog-89.se/stipendierold2004.html

HEM