Stipendier från Stiftelsen Dialog-89 2010

Utdelningen skedde den 15e december:

 

År 2010 års stipendier.

 

Stipendier från Stiftelsen Dialog-89

Lisa Björk

…för att i dialog med unga entreprenörer inspirera till att utmana begränsningar, tro på egna idéer och sätta dem i verket.

 

Henrik Ljunggren

…för att byggande av en  miljövänlig eldriven motorcykel och för fortsatt skapande av det som ingen annan gör - alltid ett nästa projekt.

Se här motorcykeln under arbete.
 

Emelie Dahlström / Ida Palmgren / Kim Jüllig Sedvall

…för att deras klädbibliotek Lånegarderoben ska få förbli ett förvandlingens rum, där kläder byter kroppar och kroppar provar nya identiteter – medan moder jord ler allt grönare.

.Se vidare här.
 

Max Jönsson / Martin Borgén

…för att etablera en musikstudio och förbättra inspelningsmöjligheter för ungdomar.

 

 
 
 

Stipendier från Winfried Fischers stipendiefond för samhällskritisk idéutveckling

 

Linn Sandin

…för att följa sina drömmar och sätta sitt musikaliska avtryck, som ger tröst, styrka och mod.

 

Lotta Sjöholm

…för att utveckla sitt skapande i olika material i en idéskapande dialog med sina medmänniskor.

 

 

Ofelia Jarl Ortega

…för fortsatt utveckling av sitt formspråk inom dans och koreografi och för förverkligande av dansprojekt där kropp, ljud och rörlig bild utforskar människans utsatthet.

 

Povel Widestrand

…för fortsatt musikalisk dialog mellan scen och salong, där jazzklanger och dynamik öppnar för en fri tolkning.

 

Erik Betshammar

…för ett fortsatt undersökande och ifrågasättande av fotografiets trygghets- och meningsskapande praktik och utifrån personliga berättelser fokusera på generella fenomen.

 

Barbara-Therése Rotter

…för att möta och dokumentera en annan verklighet i Kina och initiera samarbete mellan ungdomar i två skilda världar.

 

.Helena Björnberg

…för att utveckla sitt skrivande om vardagens magi – ögonblick, möten och närvaro - som kan förvandla tillvaron.

 

 

.

Mattias Rask / Tor Palm

…för att möjliggöra ett fruktbart möte mellan eget designkunnande och en anrik hantverkstradition i Vietman.

Se vidare här.

dialog-89.se/stipendierold2010.html

HEM