Stipendier från Stiftelsen Dialog-89 2012

Utdelningen skedde den nionde december.

 

Stipendier från Stiftelsen Dialog-89

Anna Andersson

för att undersöka, analysera och dokumentera alternativkulturen i Berlin samt fortsätta sitt kritiska tänkande och engagemang för sin samtid.Marcus Obligado

för att genomföra fältstudier i en liten bortglömd svenskbygd i Sydamerikas regnskogar samt finansiera en hemsida för dokumentation och analys av kulturmöten.Ashkan Hosseini

för att utveckla sin lysande teknik att låta pennan dansa fram bärande linjer i situationer och berättelser samt för sitt unika uttryck.Hedda Nilsson

för att söka skapa en mötesplats för utsatta och ensamma ungdomar, en plats för fritt skapande i olika former.Samer Malko

för att göra en fotoutställning med ett bildspråk som återför oss till vårt ursprungliga väsen bortom tidens materiella brus till enkelhet och kärlek.Stipendier från Winfried Fischers stipendiefond för samhällskritisk idéutveckling

Habtom Yohannes Bashay

för att med energi och kreativitet undersöka och gestalta yngre generationens utanförskap i möten med stängda dörrar och blockerade framtidsvägar.John Fredrik Krantz

för att lägga allt fokus på sin passion att skapa rytmer, barndomsdrömmen som fört honom via Coola Kaggar till

Tech Music School i London.


Carl-Oskar Linné

för att med humor och allvar, i kritiskt reflekterande dialoger med samtiden, skärskåda det enskilda kontra det offentliga, med hemmet som scenografi för livet självt.Lucas Ljung

för att utveckla sitt musikaliska idiom och sin seismografiska förmåga att fånga upp energier och klanger i tolkningar av klassiska stycken och egna genreöverskridande kompositioner.Cassandra Steffensen

för att skriva överlevnadshandboken för alla dem på tröskeln till tonårens turbulens som behöver rustas inför

annalkande stormbyar av kaos, besvikelse och lycka.Dan Hansén

för att fortsätta sitt skarpa engagemang att söka det annorlunda poetiska uttrycket och de oväntade visionerna, i rapp dialog med sin publik.Dalena Tran

för att förverkliga dansprojektet Hidden Language och utveckla sin speciella talang att kommunicera på själens språk och skapa rörelser som berör.Kim Ekberg

för att föra öppen dialog med en förvanskad och verklig verklighet, som alltid finns överallt här och nu, samt närma sig livet och konsten i dess efemäritet.Elvine Lund

för att slutföra ett konstprojekt som tolkar själens landskap utifrån kvinnligt perspektiv, där stillhet och varaktighet öppnar blicken för nytt seende.Nadja Björk

för att skapa den experimentella dansföreställning som väcker frågor, vidgar vyer och vinklar perspektiv.dialog-89.se/stipendierold2012.html

HEM