Stipendier från Stiftelsen Dialog-89 och Winfried Fischers stipendiefond för samhällskritisk idéutveckling 2019

Utdelningen skedde den fjortonde december. Vid en träff i Hjorthagen kom många av stipendiaterna. Alla fick göra en kortare presentation och sedan vidtog utdelning av diplom och mingel med fika.

 

Stipendier från Stiftelsen Dialog-89

Mattis Grusell
för att med musik och språk som dyrk kommunicera utåt och inåt och tillsammans med lyssnaren hitta nya verktyg för poetiska och kulturpolitiska engagemang.Elin Buxfeldt
för att med musik och språk som dyrk kommunicera utåt och inåt och tillsammans med lyssnaren hitta nya verktyg för poetiska och kulturpolitiska engagemang.Moa Sundkvist
för att i tvärvetenskapliga arbetsprocesser formge textila bildkonstverk och göra bokstavsteckning tillgänglig för en bredare krets.Vera Hint Kindgren
för att tänja på vår verklighetsuppfattning och öppna upp för utforskande projekt om växternas dolda liv och förhållandet mellan växtlighet och mänsklighet.Andrew Allen
för att gjuta nostalgi i en film som ska minnas och återförtrolla vardagen till det djup där åskådaren kan falla fritt.Jasmine Berge
för att illustrera narrativ i barnböcker och utforska nya sätt att skapa animation


Karin Garefelt
för att utforska den globala klimatfrågan under en termin till havs med världen som klassrumMarie Carlander och Selma Eklund
för att tillsammans skapa färgstarka porträtt och abstrakta symboler för en värld med friare tyglar.Theo Olsson och Sebastian Kunnari
för att tillsammans genomföra ett passionerat icke lineärt romanprojekt kring mänsklig isolering och en civilisations brister.Stipendier från Winfried Fischers stipendiefond för samhällskritisk idéutveckling

Iris Hautaniemi
för att resa långt bort till det nära och med sitt bildberättande vidga perspektiven från det realistiska till det mystiska.Pixi Ljunggren
för att skapa en kufisk oas för möten och gemenskap mellan underfundiga mumrikar och originella krumelurer, ett hem för det mystiskt dunkla och det vackert unika i varje människa.Hedda Hultman Sjöberg
för att i dockteaterns form gestalta människans existentiella utsatthet och ställa frågor om livstvivel och sökande på sin spets.Nioosha Shams
för att i en uråldrig tradition från ”tidernas begynnelse” i romanform göra dagsaktuella gestaltningar om de eviga livsfrågorna kring identitet och makt.Sandra Lindahl
för att bidra till förståelsen av psykisk ohälsa och det djupt mänskliga genom att sätta bild och ord på svåra känslor.Amanda Feldt
för att utvecklas i sitt konstnärliga skapande i mötet med kreativa människor och studiemiljöer i Berlin.Ella Örnehed
för att med fotografi och intervjuer undersöka hur kreativitet samspelar med HBTQ+personers identitet.Samuel Narrowe
för att belysa orättvisor i världen genom att göra en konstnärlig dokumentärfilm om ett indiskt hem för barn som blivit befriade från liv i misär.

dialog-89.se/stipendierold2019.html

HEM